Działka w centrum Banina, uzbrojona!
CENA OFERTY - 230 000 zł
Cena za m² - 228,86 zł

Sprzedam Działkę
gmina Żukowo
powiat kartuski
woj. pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 005 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa
Woda wodociąg komunalny, Odległość przyłącza: w obrębie działki
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Działka w centrum Banina o pow. 1005 m2 przy ulicy Startowej w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Lotniczej. Działka o przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną i usługową. Wszystkie media są poprowadzone bezpośrednio do działki. GRUNT OBJĘTY JEST MPZP A.50-MN,U ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU : a) nieprzekraczalna linia zabudowy: - w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi publicznej, - w odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg publicznych, - od lasów zgodnie z przepisami odrębnymi, - od gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi, b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej, c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,80, d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej, e) forma zabudowy: - dla zabudowy usługowej: dopuszcza się w formie budynków wolnostojących lub lokali użytkowych w budynkach o funkcji mieszkaniowej, wbudowanych lub zespolonych z budynkiem mieszkalnym, - dla zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca lub bliźniacza, f) dla zabudowy bliźniaczej ustala się następujące zasady: - dopuszcza się jeden lokal mieszkalny na segment, maksymalnie dwa segmenty ze sobą graniczące, - odległość między budynkami w zabudowie bliźniaczej składającymi się z dwóch segmentów nie może być mniejsza niż 10 m; WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: - dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkaniowo-usługowych: nie więcej niż 10,00 m (do 2 kondygnacji nadziemnych), - dla budynków garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 6,00 m poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,8 m mierzony od średniej rzędnej terenu wokół budynku, szerokość elewacji frontowej: - dla budynku w zabudowie wolnostojącej nie więcej niż 22 m, - dla budynku w zabudowie bliźniaczej, dla jednego segmentu nie więcej niż 11 m, - dla budynku w zabudowie szeregowej, dla jednego segmentu nie więcej niż 5,5 m, GEOMETRIA DACHU: - dach dwuspadowy lub wielospadowy, o jednakowym kącie nachylenia głównej połaci dachowej od 25º do 45º, dopuszcza się dachy naczółkowe, lukarny i wykusze, dla budynków gospodarczych, garażowych i wiat dopuszcza się dachy płaskie i kącie nachylenia od 10º do 45º, - dla budynków o wyłącznej funkcji usługowej dopuszcza się dachy płaskie, - dopuszcza się zachowanie i remont dachów o parametrach niezgodnych z ustaleniami planu istniejących w dniu uchwalenia planu, _________________________________________ KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych oraz ukrytych kosztów - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Właściciel oferty: Adam Heller Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 77

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Martyna
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o.