Działka zabudowana budynkiem gospodarczym
CENA OFERTY - 60 000 zł
Cena za m² - 74,26 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 28 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 808 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WISZNIA MAŁA, z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 9, e-mail: ug@wiszniamala.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@wiszniamala.pl lub na adres administratora e-mail: ug@wiszniamala.pl. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wiszniamala.pl/m,1018,rodo-ochrona-danych- osobowych.html O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Piotrkowiczki 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 314/6, o pow. 0,0808 ha, obręb Piotrkowiczki. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00022550/0. 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Krętej 22 w północnej części wsi Piotrkowiczki. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, zabudowania gospodarcze oraz tereny niezabudowane. Dojazd do działki odbywa się ulicą Krętą o nawierzchni gruntowej. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym w zabudowie zwartej z budynkami na działkach sąsiednich. Budynek gospodarczy to obiekt murowany, jednokondygnacyjny, konstrukcji żelbetowej, z dachem dwuspadowym krytym papą na lepiku. Budynek posiada powierzchnię zabudowy około PZ = 86m2. Ściany zewnętrzne budynku z płyt żelbetowych, ściany wewnętrzne z płyt żelbetowych i z bloczków betonowych, posadzka cementowa, okna stalowe pojedyncze, wrota drewniane. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Stan techniczno-użytkowy budynku słaby, obiekt wymaga remontu. Niezabudowana część działki posiada nawierzchnię gruntową porośniętą trawą. Działka częściowo ogrodzona płotem z siatki stalowej, posiada dość regularny kształt. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć wodociągowa dostępna jest z pasa drogowej ulicy Krętej. Dostęp do mediów średni. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1) Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę usługową i oznaczony na rysunku planu symbolem U/4. Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi. 2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zostały określone w obowiązującym dla obrębu wsi Piotrkowiczki miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/XXVI/233/13 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 30 stycznia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 3 czerwca 2013r., poz. 3436). 4. Cena nieruchomości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT). 5. Wadium: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 12.10.2020r. 7. Termin i miejsce przetargu: 15.10.2020r., godz. 10.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 114/2020 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 7 września 2020r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 15

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.