Działka zabudowana
CENA OFERTY - 4 019 550 zł
Cena za m² - 343,02 zł

Sprzedam Działkę
gmina Serock
powiat legionowski
woj. mazowieckie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 11 718 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2020 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:., położonej przy, Wierzbica, 05-140 Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00037003/2. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest działka nr 172/4 o powierzchni 1,1718 ha w kształcie wielokąta. Działka usytuowana jest na skarpie opadającej w kierunku południowym (w stronę rzeki Narew). Od strony południowej graniczy z wąwozem cieku wodnego, tworzącego u podnóża niewielką zatokę. Działka jest ogrodzona, wjazd na jej teren bezpośrednio z drogi publicznej. Powierzchnia działki jest porośnięta gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami oraz trawą i chwastami. Na działce rozpoczęto budowę zespołu mieszkalnego, składającego się z 6 budynków, w tym 5 mieszkalnych i jednego usługowego, z pełną infrastrukturą techniczną. Działka jest niezagospodarowana, stanowiła poprzednio teren budowy, obecny jej stan uniemożliwia prowadzenie prac budowlanych. Przez teren działki wykonana była tymczasowa droga z płyt betonowych, która obecnie nie jest przejezdna. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Budowa od kilku lat jest wstrzymana i nie są prowadzone żadne prace, nawet konserwacyjne i zabezpieczające dotychczas wykonane obiekty. Budowa była realizowana na podstawie decyzji nr 1429/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22.12.2003 r., wydanej dla inwestora „Serwbud” S.A. ul. Powstańców Śląskich 106 lok 15 w Warszawie, która decyzją Starosty Legionowskiego nr 222/2005 z dnia 12.07.2005 r. została przeniesiona na rzecz „Apartamenty Serock” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 106 lok. 15, Warszawa. Suma oszacowania wynosi 8 039 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 4 019 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 803 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz licytacji komorniczej udzielane są pod numerem telefonu 500 180 587. Kontakt: Ultimo S.A. tel: 500 180 587 biuro@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 21

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.