Sprzedam dom - JACZÓW
CENA OFERTY - 350 250 zł
Cena za m² - 1 843,42 zł

Sprzedam Dom
gmina Jerzmanowa
powiat głogowski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 851 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 190,0m2
Powierzchnia użytkowa 190,0m2
Liczba pokoi 6
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.08.2020 o godz.09:30 w sali nr 219 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Jaczów ul. Ogrodowa 2, opisanej jako nieruchomość gruntowa, działka ewidencyjna nr 268/6 - sposób korzystania tereny mieszkaniowe posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w GŁOGÓW nr LE1G/00050755/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojacym parterowym w całości podpiwniczonym z poddaszem użytkowym, posadowionym na działce nr ewid. 268/6, o powierzchni 851 m2, w miejscowości Jaczów, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, przy ul. Ogrodowej nr 2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 190 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:467 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę:350 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 962§1 kpc) w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46 700,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii Komornika mieszczącej się w Głogowie , przy ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika w : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 70102030170000230201600543 W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury Kontakt: Ultimo S.A. (508 441 052) tel: 508 441 052 agnieszka.iwanicka@ultimo.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 24

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.