Sprzedam dom - OBORNIKI ŚLĄSKIE
CENA OFERTY - 343 205 zł
Cena za m² - 2 404,91 zł

Sprzedam Dom
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 564 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 142,7m2
Powierzchnia użytkowa 142,7m2
Liczba pokoi 6
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁY W PRAWIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO W BUDOWIE - OBORNIKI ŚLĄSKIE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Syndyk masy upadłości Dariusza Grabowskiego i syndyk masy upadłości Anny Serafin oferują do sprzedaży z wolnej ręki udziały po 1/2 części każdy w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie w granicach działki nr 132 o powierzchni 564 m2, położoną w miejscowości Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą nr WR1W/0011518/4 za cenę nie niższą niż 343.205,00 złotych. 1/. Oferty nabycia całej nieruchomości należy przesłać na adres: Kancelaria Syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/221, 54-204 Wrocław z dopiskiem „oferta nieruchomość” w terminie do 21 września 2020 r. 2/. Oferta powinna zawierać: - dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS), - oferowaną cenę, - oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń, - oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży, - dowód wpłaty wadium w kwocie 20.000,00 złotych. 3/. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona. 4/. Oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem 517 245 845 lub 695 055 522. 5/. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić przetarg w całości lub w części. 6/. Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży. 7/. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży. 8/. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 517 245 845 lub 695 055 522 9/. Regulamin Sprzedaży oraz Wycenę Nieruchomości można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu 517 245 845 lub 695 055 522. Kontakt: Syndyk Michał Mojka tel: 517-245-845 mmojka@o2.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 19

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.