Sprzedam działkę - BIAŁA
CENA OFERTY - 40 000 zł
Cena za m² - 0,74 zł

Sprzedam Działkę
gmina Chojnów
powiat legnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 14 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 54 300 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI - PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BIAŁA, GMINA CHOJNÓW, POWIAT LEGNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Syndyk masy upadłości Tomasza Downara - Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o czwartej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM –AA, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8 - za łączną cenę minimalną 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), składać należy w terminie do 25.08.2020 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 25.08.2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Kontakt - 501 443 555 Kontakt: Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.