Sprzedam działkę - BOREK STRZELIŃSKI
CENA OFERTY - 6 819 763 zł
Cena za m² - 100,88 zł

W tym składniki majątku:

ogrodzeni
Sprzedam Działkę
gmina Borów
powiat strzeliński
woj. dolnośląskie
Dodano 12 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 67 600 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: w obrębie działki

Obiekty inżynierii

Ogrodzenie Materiał: siatka
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OKAZJA !!! atrakcyjna nieruchomość (wraz z wyposażeniem) w obniżonej cenie, stanowiąca centrum logistyczno – magazynowe, położona niedaleko od Wrocławia i 10 km od autostrady A4 Możliwość uiszczenia części ceny w ratach! 1. Przedmiotem sprzedaży jest centrum logistyczno – magazynowe wraz z wyposażeniem położone w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8. Powierzchnia użytkowa budynków magazynowo – administracyjnych wynosi 18 848 m2. Cena nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi 6 819 763,00 zł netto 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 500 000 zł na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 30 września 2020 r. 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz pod nr tel. 507-865-492, 572-677-330 w godz. od 11:00 do 15:00. 4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości ul. Jutrzenki 19/21 52 – 311 Wrocław z adnotacją „Przetarg Nieruchomość” w terminie do dnia 30 września 2020 r. (data wpływu oferty na adres biura Syndyka). 5. W przetargu istnieje możliwość zakupu nieruchomości uiszczając część ceny zakupu w ratach płatnych do dnia 31 marca 2021r. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Kontakt: International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości tel: 507865492 biuro@syndyk.info Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.