Sprzedam działkę - CHOCISZEW
CENA OFERTY - 4 500 000 zł
Cena za m² - 188,46 zł

Sprzedam Działkę
gmina Parzęczew
powiat zgierski
woj. łódzkie
Dodano 25 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 23 878 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości spółki +H2O Sp. z o.o. z siedzibą w Chociszewie zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją win i napojów alkoholowych Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą następujące składniki: a/ nieruchomość położona w miejscowości Chociszew, gmina Parzęczew, o pow. 2,3878 ha, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 315/1, 315/2, 316/1, 318/1, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 584,90 m2 oraz budynkami produkcyjno-magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 4.115,80 m2., dla której to nieruchomości urządzone są dwie księgi wieczyste KW nr LD1G/00103412/1 oraz KW nr LD1G/00109582/5, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, b/ ruchomości znajdujące się na terenie ww. nieruchomości w Chociszewie: 1. maszyny i urządzenia do produkcji napojów alkoholowych, w szczególności: linia technologiczna do rozlewu win, linia do rozlewu napojów gazowanych, linia technologiczna do destylacji alkoholu, 2. pojazdy samochodowe, 3. wyposażenie biura, magazynów, 4. surowce, opakowania, materiały do produkcji, itp. c/ prawa własności przemysłowej: 1. prawo ochronne na znak towarowy Excite Cider, Nr 264459, 2. prawo ochronne na znak towarowy 7 Sadów Czerwone, Nr 2772, 3. prawo ochronne na znak towarowy 7 Sadów Zielone, Nr 277218, 4. prawo ochronne na znak towarowy STRYKOVER SLIVOVITZ, Nr 254565, 5. prawo ochronne na znak towarowy + H2O, Nr 2551147. Cena wywoławcza wynosi 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 21 września 2020 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta +H2O” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Bank SA nr 55 2490 0005 0000 4520 7069 7188 do dnia 21 września 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu +48 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9.00 do 15.00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, numer telefonu: +48 604 161 600, +48 660 44 12 12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 września 2020 r. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane. Kontakt: Biuro Syndyka tel: 660441212 kancelaria@4web.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 16

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.