Sprzedam działkę - GORZEŃ
CENA OFERTY - 400 000 zł
Cena za m² - 19,30 zł

Sprzedam Działkę
gmina Nakło nad Notecią
powiat nakielski
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 20 721 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki w trybie składania pisemnych ofert: a) prawo wieczystego użytkowania gruntu (numery działek 284/1 i 284/4) wraz z prawem własności budynków tam posadowionych w miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, dla których Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00004913/0; b) prawo wieczystego użytkowania gruntu (numer działki 284/3) niezabudowanego w miejscowości Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00027871/0. Cena minimalna przedmiotu sprzedaży wynosi: wymienionego w pozycji a – 371 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100), wymienionego w pozycji b – 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100). Obie nieruchomości sprzedawane są łącznie. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 603 600 832. Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu składać należy w zamkniętych kopertach osobiście lub drogą pocztową na adres: Biuro Syndyka, ul. Aliantów 14b/5, 88-400 Żnin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r. Decyduje data wpływu do Biura. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, o czym oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony. Regulamin sprzedaży i przykładowe zdjęcia znajdują się na stronie internetowej www.dawro.pl/gorzen. Kontakt: Syndyk Jacek Malec tel: 603-600-832 malec.syndyk@vp.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 35

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.