Sprzedam działkę - JAKUBOWICE KONIŃSKIE
CENA OFERTY - 486 115 zł
Cena za m² - 34,72 zł

Sprzedam Działkę
gmina Niemce
powiat lubelski
woj. lubelskie
Dodano 19 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 14 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości UNEX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż m.in. następującej nieruchomości: - prawa własności działki gruntu nr 327 o pow. 1,4 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00010215/1. Cena wywoławcza wynosi 486.115,00 zł netto. Wadium 19.700,00 zł. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pok. 31 w Lublinie w godzinach 10-14. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank Spółdzielczy Biała Podlaska nr 42 8025 0007 0710 6145 2000 0010 w terminie do dnia 20.08.2020r. Informacji m.in. w przedmiocie wymogów złożenia oferty oraz danych, które oferta powinna zawierać udziela biuro syndyka tel. 601-511-606 w osobie p. Krzysztofa Nastulaka. Oferty należy składać do 20.08.2020r. do godziny 15:30 w biurze podawczym Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 lub w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych tegoż Sądu. Za datę złożenia oferty uważa się datę faktycznego jej złożenia / dotarcia do biura podawczego / sekretariatu Wydziału. Jednocześnie syndyk informuje, że w dniu 24.08.2020r. o godzinie 12:00 w Sali nr XXIV jest zaplanowane posiedzenie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia aukcji ustnej szczegółowo opisanej w regulaminie przetargu, w której brać mogą wyłącznie oferenci, których oferty zostały przyjęte. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn. Kontakt: BANK BPS S.A. tel: 225395204 drw@bankbps.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.