Sprzedam działkę - JAWORZNO
CENA OFERTY - 20 880 zł
Cena za m² - 82,86 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jaworzno
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 252 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O III PRZETARGU w formie Nieograniczonego przetargu pisemnego na SPRZEDAŻ TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości. ZAPRASZA do nieograniczonego III przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Szczotki Sprzedażą objęte jest prawo własności gruntu działki nr 91/6 o pow. 252 m2, obręb 0114. Nieruchomość położona jest w Jaworznie przy ul. Szczotki, w województwie śląskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KA1J/00019229/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie - V Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce nr 91/6, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki. Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanej powyżej nie może być równa lub niższa niż 20.880,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 1.044,00 PLN (słownie: tysiąc czterdzieści cztery złote 00/100). Płatne do dnia 14.07.2020 r. Termin i miejsce składania ofert: Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 16.07.2020 r. do godz. 09:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie (42-500), pok. 118 Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.07.2020 r. o godz. 11:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306). Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać: telefonicznie: Pani Joanna Sagan, tel. 572-886-132 lub mailowo: joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl. Spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl oraz na tablicy w siedzibie Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja S.A., ul. Małobądzka 141. Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3264 Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3265 Szczegółowe informacje o przedmiocie ogłoszonego postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3266 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3267 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 572-886-132 joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 11

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.