Sprzedam działkę - JAWORZNO
CENA OFERTY - 111 520 zł
Cena za m² - 103,45 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jaworzno
woj. śląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 078 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


29 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek o łącznej powierzchni 1078 m² położonych przy ul. K. Chodkiewicza w Jaworznie. Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr nr 553/2 o pow. 484 m² i 559 o pow. 594 m² w obr. geod. 18C m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. K. Chodkiewicza w Jaworznie. Opis nieruchomości: Działki stanowią teren o kształcie regularnym, umożliwiającym zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem; teren działek porośnięty roślinnością niską i wysoką - drzewami oraz krzewami. Teren nieruchomości wymagający przeprowadzenia niewielkich prac niwelacyjnych. Przez działkę nr 559 przebiega kolidujące uzbrojenie terenu w postaci gazociągu. Na działce zlokalizowany jest także osadnik bezodpływowy. W sąsiedztwie działki zlokalizowane są tereny niezabudowane, zadrzewione, zakrzewione oraz nowowybudowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nieurządzonej drogi publicznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca. Cena wywoławcza nieruchomości: 111 520,00 zł netto. Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium w wysokości 16 700,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 22 lipca 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu. Termin i miejsce przetargu: 29 lipca 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:50. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,37190,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialek-g.html * * * Zapraszamy do kontaktu: Urząd Miejski w Jaworznie, Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno nr tel. 32 61 81 713 e-mail: invest@um.jaworzno.pl www.invest-in-jaworzno.pl facebook.com/InvestInJaworzno/ Kontakt: Urząd Miasta Jaworzno tel: 32 61 81 713 invest@um.jaworzno.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 8

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.