Sprzedam działkę - JERZMANOWICE
CENA OFERTY - 186 000 zł
Cena za m² - 51,64 zł

Sprzedam Działkę
gmina Chojnów
powiat legnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 15 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 602 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczaną jako działka nr 12/6 o pow. 0.2101 ha położoną w Jerzmanowicach (księga wieczysta nr LE1Z/00045813/6) za cenę minimalną nie niższą niż ¾ ceny oszacowania, tj. 39.000,00 zł; 2) nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 0,1501 ha położoną w Jerzmanowicach (księga wieczysta nr LE1Z/00035730/7) za cenę minimalną nie niższą niż ¾ ceny oszacowania, tj. 147.000,00 zł. o Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 99/19 i opisem nieruchomości której oferta dotyczy, na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 30.10.2020 do godz. 12.45. o Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.10.2020. o Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.10.2020 o godz. 13.00 w kancelarii Syndyka o Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka. o Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm o Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Biuro Syndyka tel: 606103035 anna_laskawiec@poczta.fm Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.