Sprzedam działkę - JERZMANOWICE
CENA OFERTY - 248 000 zł
Cena za m² - 68,85 zł

Sprzedam Działkę
gmina Chojnów
powiat legnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 602 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Elektryczność przyłącze ziemne (kablowe), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Gaz gaz ziemny (sieć gazownicza), Odległość przyłącza: w obrębie działki
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: 1) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczaną jako działka nr 12/6 o pow. 0.2101 ha położoną w Jerzmanowicach (księga wieczysta nr LE1Z/00045813/6) za cenę minimalną nie niższą niż 52.000,00 zł; 2) nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym o pow. 0,1501 ha położoną w Jerzmanowicach (księga wieczysta nr LE1Z/00035730/7) za cenę minimalną nie niższą niż 196.000,00 zł. o Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 99/19 i opisem nieruchomości, której oferta dotyczy, na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 30.07.2020 do godz. 10:00. o Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.07.2020. o Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.07.2020 o godz. 10:15 w kancelarii Syndyka. o Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka. o Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9:00–15:00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm o Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: tel: 606103035 info@administer.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.