Sprzedam działkę - Kalety, Drutarnia
CENA OFERTY - 75 000 zł
Cena za m² - 74,78 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kalety
powiat tarnogórski
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 003 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka budowlana z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. Działka trójkątna o powierzchni 1003 m usytuowana na uboczu miasta, w bardzo bliskim sąsiedztwie lasu gwarantuje spokój i ciszę. Media: koszt przyłącza prądu uzależniony od mocy przyłącza, brak kanalizacji oraz wodociągu. Proponujemy przydomową oczyszczalnię ścieków albo szambo. Działka w miejscowym planie oznaczona jako 1MN3 Odległości do: - Lubliniec 19 km - Częstochowa 37 km - Myszków 36 km - Tworóg 15 km - Tarnowskie Góry 28 km - Gliwice 43 km - Bytom 37 km - Katowice 50 km - Opole 84 km - Pyrzowice Port Lotniczy 33 km UCHWAŁA NR 102/XII/2011 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku Planu następującymi numerami i symbolami identyfikacyjnymi:  1MN1 - 1MN126 Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  Przeznaczenie dopuszczalne: 1) adaptowana zabudowa wielorodzinna, 2) adaptowana zabudowa zagrodowa, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej, 3) małe domy mieszkalne, 4) usługi nieuciążliwe, 5) tereny parków, w tym tereny skwerów z funkcją rekreacyjną, 6) tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, 7) adaptowane niewielkie zakłady produkcyjne, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej, Zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione, w szczególności: 1) funkcji produkcyjnej, 2) funkcji baz, składów i handlu hurtowego, 3) funkcji powodujących wzmożony ruch pojazdów,  Dla terenów wymienionych w ust. 2 i 3 ustala się: a) w obrębie istniejącej zabudowy, wymóg nawiązania projektowanych budynków forma i skalą, do architektury otoczenia a także nawiązanie do istniejącej linii zabudowy, b) wielkości nowych działek budowlanych - zgodnie z podanymi w rozdziale 4, c) dopuszczalna wysokość nowych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych i usługowych,z zastrzeżeniem lit.d i e - 2 kondygnacje plus użytkowe poddasze, nie więcej jednak niż równocześnie 12 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do kalenicy głównych połaci dachu i 7,0 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do okapu, d) dla istniejących budynków wyższych niż określono w lit. c dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej wysokości, a w wypadku zmiany geometrii dachu z płaskiego na dwu- lub wielospadowy dopuszcza się podwyższenie o nie więcej niż 2,0 m, e) ograniczenia określone w lit. c i d nie dotyczą fragmentów budynków o rzucie nieprzekraczającym 35m2 i nie wyższych niż 1,5 wysokości zasadniczej części obiektu, stanowiących ich akcenty wysokościowe, f) wysokość budynków gospodarczych, garaży - 1 kondygnacja, nie więcej jednak niż 6,0 m od średniego poziomu gruntu na obwodzie budynku do najwyższego punktu budynku, g) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni o nachyleniu połaci w kierunku własnej działki, h) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach poszczególnych własności nie wyższy niż 0,6z zastrzeżeniem lit. k, i) górna granica udziału terenu zabudowanego w granicach poszczególnych własności dla nowej zabudowy - 40%, z zastrzeżeniem lit k, j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach poszczególnych własności - 25 %, z zastrzeżeniem lit. k, k) wskaźników określonych pod lit. h - nie stosuje się na działkach o powierzchni do 350 m2 oraz na zabudowanych działkach o większej powierzchni, jeżeli w wyniku rozbudowy bądź nadbudowy ogólna powierzchnia zabudowana lub kubatura obiektów w granicach działki zwiększy się nie więcej niż o 20% Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting