Sprzedam działkę - Kamińsko,
CENA OFERTY - 45 000 zł
Cena za m² - 54,88 zł

Sprzedam Działkę
gmina Przystajń
powiat kłobucki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 820 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka budowlana prostokątna w wymiarze szerokość 20m na 40m, zlokalizowane w osadzie letniskowej Kamińsko na obrzeżach Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswartą na północ od Lublińca. Media: na każdej działce znajduję się skrzynka prądowa oraz przyłącze do wodociągu. Kanalizacji brak, najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie szamba lub ekologicznej oczyszczalnie ścieków. Na sprzedaż są sąsiednie działki W razie jakichkolwiek innych pytań zapraszam do kontaktu. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu MR symbolem ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa 2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: a) zachowuje się istniejącą zabudowę, b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, d) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali; 4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych, b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych; 5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy: a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:  - maksymalna 0,6, - minimalna - 0,1, b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,3, c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 50 %,  d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów: - wysokość budynków letniskowych i mieszkalnych w kalenicy głównej - do 9 m, - wysokość pozostałych                 budynków i wiat w kalenicy głównej do 9 m, - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m; e) geometria dachów: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25o do 45o Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 16

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting