Sprzedam działkę - LĄDEK-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 110 700 zł
Cena za m² - 104,43 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 060 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), zamieszcza się: Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Lądka- Zdroju 1. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/5 (AM-12) o pow. 0,1060 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6 - ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 110 700,00 zł brutto Wadium – 12 000,00 zł. g. 09:00 2. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/6 (AM-12) o pow. 0,1060 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6 - ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 110 700,00 zł brutto Wadium – 13 000,00 zł. g. 10:00 3. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/7 (AM-12) o pow. 0,1060 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6- ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 66 420,00 zł brutto Wadium – 7 000,00 zł. g. 11:00 4. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ladku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/8 (AM-12) o pow. 0,1060 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6- ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 94 710,00 zł brutto Wadium – 9 500,00 zł. g. 12:00 5. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/9 (AM-12) o pow. 0,1060 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6- ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 110 700,00 zł brutto Wadium – 14 000,00 zł. g. 13:00 6. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju, obręb Nowy Zdrój, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 213/10 (AM-12) o pow. 0,1064 ha- księga wieczysta SW1K/00096833/6- - ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 Cena wywoławcza – 111 930,00 zł brutto Wadium – 15 000,00 zł. g. 14:00 Przetargi odbędą się dnia 06 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek- Zdrój, pokój nr 26, II piętro w wyżej podanych godzinach. Termin wpłaty wadium do 31 lipca 2020 r. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek- Zdrój przy ul. Rynek 31, od dnia 01.07.2020 r. do dnia 06.08.2020 r., a także podlega publikacji na stronach internetowych tut. Urzędu www.ladek.pl w zakładce Oferty inwestycyjne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce- Nieruchomości Komunalne. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków ich sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek - Zdrój, ul. Rynek 31, p. nr 24, tel. (74) 811 78 76, przetargi@ladek.pl. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 24

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.