Sprzedam działkę - LINIEWO
CENA OFERTY - 39 207 zł
Cena za m² - 30,75 zł

Sprzedam Działkę
gmina Liniewo
powiat kościerski
woj. pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 275 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓJT GMINY LINIEWO Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Liniewo, Lp Położenie działki Numer działki Powierzchnia w m2 Nr księgi wieczystej KW Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania wadium Cena wywoławcza 1. Liniewo 9/26 1275 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie zabudowy letniskowej wsi. Zabudowa turystyczna indywidualna 3.000,00 zł 39 207,00 zł 2. Liniewo 9/28 1240 GD1E/00002573/2 Działka położona na terenie zabudowy letniskowej wsi. Zabudowa turystyczna indywidualna 3.000,00 zł 38 130,00 zł 3. Liniewo 9/50 1627 GD1E/00019757/8 Działka położona na terenie zabudowy letniskowej wsi. Zabudowa turystyczna indywidualna 3.000,00 zł 51 045,00 zł Przetarg odbędzie się 31 lipca 2020 roku od godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Liniewo przy ul. Dworcowej 3, na sali widowiskowej GOKSiR w Liniewie. Ceny wywoławcze zawierają należny podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości podanej powyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki), w terminie do dnia 28 lipca 2020 roku, na konto Urzędu Gminy Liniewo Nr 48 8340 0001 0100 1876 2000 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański /oddział Skarszewy, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Liniewo. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się 22 maja 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Liniewo 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 w pokoju Nr 11, Tel. (058) 687-85-26 oraz na stronie www.liniewo.pl. Liniewo, 22.06.2020 r. Wójt Gminy Liniewo dr Mirosław Warczak Kontakt: Urząd Gminy Liniewo tel: 058 687 85 20 ug@liniewo.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.