Sprzedam działkę - NIEMODLIN
CENA OFERTY - 69 700 zł
Cena za m² - 66,51 zł

Sprzedam Działkę
gmina Niemodlin
powiat opolski
woj. opolskie
Dodano 10 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 048 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Nowej, w obrębie Niemodlin, gminie Niemodlin, pow. opolskim, woj. opolskim Przetargi odbędą się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1 Maja 6 lub mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom, w dniu 19.10.2020 r. o godzinach podanych w poniższej tabeli. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: Lp.: 1. Numery działek: 1176/29 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,1048 Symbol klasoużytku (ha): RV – 0,0611 RVI – 0,0437 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 69 700 Wadium (zł): 7 000 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 700 Godzina rozpoczęcia przetargu: 10:00 Lp.: 2 Numery działek: 1176/30 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,0932 Symbol klasoużytku (ha): RV – 0,0730 RVI – 0,0202 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 62 100 Wadium (zł): 6 300 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 700 Godzina rozpoczęcia przetargu: 10:30 Lp.: 3 Numery działek: 1176/31 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,0904 Symbol klasoużytku (ha): RV – 0,0904 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 60 200 Wadium (zł): 6 100 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 700 Godzina rozpoczęcia przetargu: 11:00 Lp.: 4 Numery działek: 1176/32 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,0932 Symbol klasoużytku (ha): RV – 0,0932 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 62 100 Wadium (zł): 6 300 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 700 Godzina rozpoczęcia przetargu: 11:30 Lp.: 5 Numery działek: 1176/33 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,0935 Symbol klasoużytku (ha): RIVa – 0,0276 RIVb – 0,0421 RV – 0,0238 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 62 300 Wadium (zł): 6 300 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 700 Godzina rozpoczęcia przetargu: 12:00 Lp.: 6 Numery działek: 1176/35 Arkusz mapy: 15 Powierzchnia działki (ha): 0,1497 Symbol klasoużytku (ha): RIVa – 0,1005 RIVb – 0,0492 Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT (zł): 90 800 Wadium (zł): 9 100 Minimalna wysokość postąpienia (zł): 1 000 Godzina rozpoczęcia przetargu: 12:30 Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1O/00095074/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Opolu. W dziale III wspomnianej księgi wieczystej widnieją zapisy, które nie dotyczą przedmiotowych działek. Zgodnie z treścią planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin (uchwała nr XVI/69/15 z dnia 29.09.2015r. Rady Miejskiej w Niemodlinie) przedmiotowe działki: - 1176/29, 1176/30, 1176/31, 1176/32, 1176/33 – znajdują się na terenie oznaczonym jako B38MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - 1176/35 – znajduje się na terenie oznaczonym jako B13MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Dodatkowo informuje się, że: - działka 1176/35 w części położona jest w strefie ochronnej cmentarza 50m, - wszystkie działki, tj. 1176/29, 1176/30, 1176/31, 1176/32, 1176/33, 1176/35 położone są w strefie ochronnej cmentarza 150m oraz w Granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 338. - przez działkę nr 1176/35 przebiega linia średniego napięcia. Przy południowej granicy przedmiotowych działek znajdują się pozostałości po ogrodzeniu, tj. kilka słupków betonowych. Obecnie działki stanowią teren nieurządzony, porośnięty trawami oraz młodym samosiewem drzew. W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargów z dnia 24.09.2020r. wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.115.2020.BZ.7). Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 77 40 00 935, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.