Sprzedam działkę - NOWY KURZESZYN
CENA OFERTY - 1 377 200 zł
Cena za m² - 62,98 zł

Sprzedam Działkę
gmina Rawa Mazowiecka
powiat rawski
woj. łódzkie
Dodano 30 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 21 867 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Coolmax” Sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 50/19, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 217/10, 217/7, 217/8, 217/11 o łącznej powierzchni 21867 m2, położonej w miejscowości Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. Łódzkie, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer LD1R/00039099/0, LD1R/00036999/8, LD1R/00040140/3, za cenę nie niższą niż 1.377.200 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) brutto. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: syndyk@k-d-g.pl. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 172.150,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym – decyduje data wpływu do biura podawczego Sądu, a nie data nadania przesyłki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 11:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy ul. Czerniakowska 100A w sali nr 120. Kontakt: Syndyk Katarzyna Hauza tel: 61 2241155 syndyk@k-d-g.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 12

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.