Sprzedam działkę - OLEŚNICA
CENA OFERTY - 140 000 zł
Cena za m² - 40,03 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oleśnica
powiat olesnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 22 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 497 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 39, obejmującej działkę nr 4/7, AM-74, obręb Oleśnica, o powierzchni 0,3497 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00043415/9 oraz prawo własności infrastruktury technicznej parkingu o nawierzchni w części utwardzonej, za cenę nie niższą niż 140.000,00 zł netto. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 30.000 zł na rachunek masy upadłości: Bank Pekao S.A., nr konta: 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921, w terminie do dnia 16 października 2020r. 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na portalu www.ardobiejewska.pl oraz telefonicznie pod numerami tel. 507-865-492, 572-677-330 w dni powszednie w godz. od 11:00 do 15:00. 4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ul. Jutrzenki 19/21 52-311 Wrocław z adnotacją „Przetarg Nieruchomość”. 5. W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin Przetargu. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Kontakt: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości tel: 507865492 biuro@syndyk.info Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.