Sprzedam działkę - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
CENA OFERTY - 296 525 zł
Cena za m² - 60,74 zł

Sprzedam Działkę
gmina Ostrów Wielkopolski
powiat ostrowski
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 882 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej działkę nr 3/134 obręb 0122 o powierzchni 0,4882 ha, zapisaną w księdze wieczystej KZ1W/00097409/1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ul. Wrocławskiej, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIV/270/2016 z dn. 30.08.2016 r. i wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem P/U1 – z przeznaczeniem pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 112 – I p. w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:30. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 296 525,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 2 970,00 zł (netto). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium w wysokości 44 470,00 zł, z określeniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 03.08.2020r. na konto: Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski- BOŚ 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048, Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 205, II piętro, tel. 62 58 22 205. Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dn. 21.05.2020 r. Kontakt: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim tel: 62 58 22 205 um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.