Sprzedam działkę - Pawełki,
CENA OFERTY - 55 000 zł
Cena za m² - 42,54 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kochanowice
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 293 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Na sprzedaż działka rekreacyjna na w miejscowości Pawełki, powiat Kochanowice. Działka o powierzchni 1293m2 o nieregularnym kształcie położona w spokojnej okolicy, bardzo blisko lasu.  Media: działka nie ma dostępu do kanalizacji oraz wodociągu, trzeba wykopać studnię oraz szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków. Prąd znajduje się na działkach obok, koszt przyłącza zależy od mocy przyłącza. Numer działki: 727/132 Nieruchomość oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ML Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla zabudowy letniskowej ML ustala się następujące wymogi:  1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa letniskowa.  2) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki 600 m2 .  3) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 60% powierzchni nieruchomości w tym minimum 10% zieleni wysokiej.  4) Maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu letniskowego wynosi 80 m2 5) W obrębie nieruchomości dopuszcza się tylko jeden niepodpiwniczony obiekt letniskowy i jeden obiekt otwarty typu wiata lub altana o maksymalnej powierzchni 40 m2 6) Ustala się zakaz stosowania w zespołach zabudowy letniskowej palenisk opalanych węglem, z wyjątkiem rozwiązań o charakterze proekologicznym.  7) Wysokość budynków letniskowych nie może przekraczać 7,5 m (jedna kondygnacja plus użytkowe poddasze), przy czym wysokość do okapu nie więcej niż 3,5 m a poziom 0,00 nie wyżej niż 0,6 m nad poziomem terenu.  8) Wysokość zabudowy towarzyszącej nie może przekraczać 5,0 m.  9) Należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 35- 50 z pokryciem materiałami tradycyjnymi. Dla zabudowy towarzyszącej dopuszcza się dachy wielospadowe kryte tym samym materiałem co obiekt mieszkalny.  10) Zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów połaci w kalenicy.  11) Zaopatrzenie w media i odprowadzenie ścieków zgodnie z ustaleniami 12.  12) Obsługa komunikacyjna z dróg publicznych lub drogi wewnętrznej o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, traktowanej jako ciąg pieszo-jezdny; linie zabudowy jak w terenach zabudowy mieszkaniowej.  13) Zakaz stosowania ogrodzeń z paneli betonowych od strony przestrzeni publicznych.  14) Wymóg zabezpieczenia na terenie działki co najmniej jednego miejsca parkingowego. 6. Zasady zabudowy wydzielonych terenów usług, kultury, turystyki, przemysłu, obsługi komunikacyjnej i pozostałych niemieszkaniowych określa się w ustaleniach szczegółowych; linie zabudowy jak w terenach zabudowy mieszkaniowej.  7. W granicach jednostki planu, niezależnie od jej przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego zawsze mogą być lokalizowane:  1) Elementy komunikacji drogi, chodniki, drogi rowerowe, parkingi, place manewrowe itp.  2) Zieleń towarzysząca.  3) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  4) Obiekty małej architektury. 8. Na terenach zainwestowanych i przewidzianych do zainwestowania, w granicach obszaru określonego na załączniku nr 1 dopuszcza się lokalizację urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 3

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting