Sprzedam działkę - PIOTRKOWICZKI
CENA OFERTY - 48 780 zł
Cena za m² - 37,76 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 28 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 292 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WISZNIA MAŁA, z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 9, e-mail: ug@wiszniamala.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@wiszniamala.pl lub na adres administratora e-mail: ug@wiszniamala.pl. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wiszniamala.pl/m,1018,rodo-ochrona-danych- osobowych.html O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Piotrkowiczki 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 450/4, obręb Piotrkowiczki, pow. 0,1292 ha. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017703/0. 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona jest przy ul. Krętej 3 (droga gruntowa- urządzona), w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka o mało regularnym kształcie, częściowo ogrodzona. Teren nieruchomości charakteryzuje się znacznym nachyleniem w kierunku południowym. Działka nie jest uzbrojona, jednak media (woda, energia) znajdują się w sąsiedztwie. Na działce znajdują się nasadzenia porzeczek, malin, czereśni oraz gruszy. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr VI/XXVI/233/13 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 30 stycznia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 3 czerwca 2013r., poz. 3436). Teren, na którym położone są nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową wolno stojącą lub bliźniaczą, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) i oznaczony na rysunku planu symbolem 15MN. Działki znajdują się na obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”. 4. Cena nieruchomości: 48.780,49 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 49/100). Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. 5. Wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 12.10.2020r. 7. Termin i miejsce przetargu: 15.10.2020r., godz. 11.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 115/2020 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 7 września 2020r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.