Sprzedam działkę - Poznań, Stare Miasto
CENA OFERTY - 16 297 000 zł
Cena za m² - 105,15 zł

Sprzedam Działkę
gmina Poznań
woj. wielkopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 154 991 m2
Sposób optymalnego wykorzystania produkcja rolna
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości ~przygotowuje do sprzedaży~prawo do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości POZNAŃ , ul. Poligonowa , obręb ewidencyjny : 0055 Radojewo , stanowiących działki oznaczona ewidencyjnie jako działka gruntu : 34, 35, 36/1, 36/2 i 36/3 o łącznej powierzchni 15,4991 ha .~~Obszar~~Dz.34 - 4,5766 ha , grunty orne klasy V~Dz.35 - 3,3384 ha, grunty orne klasy V~Dz.36/2 - 2,0753 ha, grunty orne klasy V~Dz.36/3 -3,5088 ha, grunty orne klasy IV a i V~Dz.36/1 -2,0000 ha, grunty orne klasy V~~Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.~~W obowiązującym Studium uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Poznania nr VXXII/1137/VI/2014 teren opisany jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w formie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej wskazana zabudowa niska . MPZ w trakcie opracowywania – uchwała Rady Miasta Poznania z 11.2015 r.~Nieruchomości gruntowe położone w Poznaniu , w dzielnicy Stare Miasto , Obręb Radojewo , w północnej peryferyjnej dzielnicy miasta Poznania. Odległość od centrum Poznania ok.12 km, ok. 800 m od lokalnej drogi łączącej Poznań z Biedruskiem i Murowaną Gośliną.n W pobliżu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . Drogę dojazdową do nieruchomości stanowią działki 48/1, 48/2, 48/3 będące własnością miasta Poznania . Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane, brak ogrodzenia. Działki użytkowane rolniczo. Sąsiedztwo terenów użytkowanych rolniczo oraz pojedynczych zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych, w dalszym sąsiedztwie osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.~~Ostateczna cena oczekiwana zostanie opublikowana w ogłoszeniu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.~~Aktualnie sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - nieruchomość rolna.~~Informacje: Zbigniew Perkowski tel. 600 900 801, mail: zbigniew.perkowski@pkobp.pl~~Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.~~Udział w procesie przetargowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).~~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku~
Wyświetleń: -588929037

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA