Sprzedam działkę - ŚMIECHOWICE
CENA OFERTY - 36 000 zł
Cena za m² - 25,71 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lubsza
powiat brzeski
woj. opolskie
Dodano 9 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 400 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Śmiechowice, gminie Lubsza, pow. brzeskim, woj. opolskim Przetarg odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6 lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom, w dniu 22.10.2020 r. o godzinie 12:00. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: Gmina Obręb Numer działki Arkusz mapy Powierzchnia działki (ha) Symbol klasoużytku (ha) Lubsza Śmiechowice 18/3 1 0,1400 RVI – 0,0500 RIV – 0,0900 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.000,00zł, w tym podatek VAT. Wadium wynosi 3.600,00zł. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1B/00035143/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Działy I-Sp, III i IV są wolne od zapisów. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubsza, uchwalonego przez Radę Gminy Lubsza uchwałą nr XXV/252/2005 z dnia 25.02.2005. oraz ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubsza uchwalonymi przez Radę Gminy Lubsza uchwałami nr XIX/133/2008 z dnia 24.04.2008r., XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r., XII/76/2015 z dnia 16.07.2015r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (19.1.MZ,MJ). Przy południowej granicy przedmiotowych działek znajdują się pozostałości po ogrodzeniu, tj. kilka słupków betonowych. Obecnie działki stanowią teren nieurządzony, porośnięty trawami oraz młodym samosiewem drzew. Przedmiotowa działka nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargów z dnia 28.09.2020r. wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUR.SGZ.4240.115.2020.BZ.5). Więcej informacji : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 77 40 00 935, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 bartosz.zalewski@kowr.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 6

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.