Sprzedam działkę - SOBOWIDZ
CENA OFERTY - 39 600 zł
Cena za m² - 39,44 zł

Sprzedam Działkę
gmina Trąbki Wielkie
powiat gdański
woj. pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 004 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sobowidzu Księgę wieczystą GD1G/00097787/9 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działki są wydzielone z terenu po dawnych ogrodów działkowych, częściowo zabudowane altanami ogrodowymi i ogrodzeniem. Altany zostały wybudowane bez wymaganego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, podlegają rozbiórce. Koszty rozbiórki ponoszą kupujący. Teren o zróżnicowanej rzeźbie, ze spadkiem w kierunku północnym, położony w pobliżu jeziora Sobowidzkiego. Działki od strony północnej oddalone są 30m od jeziora a od strony południowej 180m, dojazd od strony wschodniej 80m ulicą Ogrodową z utwardzonej drogi powiatowej. Działki uzbrojone są w główna sieć wodociągową, pasie drogowym ul. Ogrodowej przebiega napowietrzna linia energetyczna. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2020 r, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 18.06.2020 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać położenie i numer i działki. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 9:50 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu. Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.5 lub tel. 512 005 152 w godz. 8:30 do 15:00 Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Wójt Gminy (-) Błażej Konkol Kontakt: Urząd Gminy Trąbki Wielkie tel: 512 005 152 info@trabkiw.ug.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 2

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.