Sprzedam działkę - STRZESZÓW
CENA OFERTY - 65 041 zł
Cena za m² - 50,89 zł

Sprzedam Działkę
gmina Wisznia Mała
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 278 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WISZNIA MAŁA, z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 9, e-mail: ug@wiszniamala.pl. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres iod@wiszniamala.pl lub na adres administratora e-mail: ug@wiszniamala.pl. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.wiszniamala.pl/m,1018,rodo-ochrona-danych- osobowych.html O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Strzeszów 1. Oznaczenie nieruchomości: Działka gruntu nr ew. 103/4, o pow. 0,1278 ha, obręb Strzeszów. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014592/7. 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu położona przy ul. Lipowej 5a w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej a następnie, na odcinku ok. 40 m, drogą gruntową nieurządzoną. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki charakteryzuje się lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej (woda, energia, kanalizacja) ułożonych w drodze głównej. 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała – Uchwała nr V/XXXV/194/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2009r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Działka znajduje się na obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. 4. Cena nieruchomości: 65.040,65 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 65/100). Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. 5. Wadium: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 6. Termin wniesienia wadium: 12.10.2020r. 7. Termin i miejsce przetargu: 15.10.2020r., godz. 13.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12; Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 117/2020 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 7 września 2020r., opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54. Kontakt: Urząd Gminy Wisznia Mała tel: 71/308 48 54 ug_wisznia@wiszniamala.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 9

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.