Sprzedam działkę - ŚWIERCZÓW
CENA OFERTY - 42 700 zł
Cena za m² - 3,92 zł

Sprzedam Działkę
gmina Świerczów
powiat namysłowski
woj. opolskie
Dodano 23 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 900 m2
Sposób optymalnego wykorzystania produkcja rolna
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Ryszarda Miczulis osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 57/19 of, sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki: 1. Udział w wysokości 3/4 we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym z 1930 r. oraz gospodarczymi dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, składającej się z działek nr 115,122,126,129 i 168 o łącznej powierzchni. 9,4500 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW OPIU/00005181/7, - w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – za cenę nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 398.625,00 zł. 2. Udział w wysokości ½ we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski , składającej się z działek o numerach 124/3, 124/2 i 123/1 o pow. 1,4500ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW nr OPIU/00048334/8- w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – za cenę nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 72.700,00 zł. 3. Oferty nabycia mogą dotyczyć łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych pkt 1,2, - 4. Oferty częściowe dla nieruchomości wymienionej w pkt 1 i 2 nie będą rozpatrywane. 5. Nadto dla udziału w nieruchomościach pierwszeństwo nabycia mają osoby, które złożą oferty nabycia udziałów jednocześnie w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Miczulis V GUp 57/19 of i Grażyny Miczulis V GUp 58/19 of. 6. Przedmiot przetargu jest szczegółowo opisany w operacie szacunkowym sporządzonym 31- 10-2019r. przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat jest do wglądu dla oferentów. Cena wywoławcza. 1. Cena wywoławcza wynosi, co najmniej 100% ceny oszacowania. 2. Wartość oszacowania poszczególnych udziałów w nieruchomości wynosi: Udział ¾ w nieruchomości pkt 1) 398.625 zł Udział ½ w nieruchomości pkt 2) 72.700 zł Łącznie cena sprzedaży udziału w nieruchomościach wynosi 471.325 zł. Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę 471.325, zł należy składać do dnia 14 października 2020r. do godziny 14.00 na adres: Biuro Syndyka , 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 II piętro. W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Duczów Mały, sygn. akt. V GUp 57/19of nie otwierać – oferta”. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 13 października 2020r. wadium łącznie dla udziałów w nieruchomości w kwocie 47.133 zł na rachunek Masy Upadłości prowadzony w Banku PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 57/19 of”. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz inne informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-15 pod nr telefonu +48 609319724,- Kontakt: Syndyk B. Kościółek tel: 609319724 biuro@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.