Sprzedam działkę - ŚWIĘTOCHŁOWICE
CENA OFERTY - 1 zł
Cena za m² - 0,03 zł

Sprzedam Działkę
gmina Świętochłowice
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 29 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Cena nieruchomości nie odzwierciedla jej wartości i nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 kodeksu cywilnego. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.575.920,52 PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do XV przetargu pisemnego, nieograniczonego, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej w Świętochłowicach przy ul.J.Krasickiego, obręb 0002 Lipiny, oznaczonej nr 453/40, o powierzchni 29 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00016415/1. Działka znajduje się w dzielnicy Świętochłowic - Piaśniki, na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul.J.Krasickiego.Działka jest nieogrodzona i nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej – dostęp do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie i nie jest uregulowany. Współrzędne GPS – N: 50°17’53.86.”; E: 18°55’1,88” Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 453/40 zostanie opodatkowana należnym podatkiem VAT. Gminie Świętochłowice przysługuje prawo pierwokupu. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy składać w dni robocze do dnia 14.07.2020r. do godz.9:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „XV Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. J.Krasickiego”. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 15.07.2020r., o godz. 12:00 w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 14 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 10.07.2020r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanym nr telefonu. Spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl. Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3282 Szczegółowe warunki przetargu pisemnego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3283 Wypis z rejestru gruntów: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3284 Wyrys z mapy ewidencyjnej: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3285 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3286 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach tel: (32) 303 54 22 Renata.Bartecka-Grochla@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 30

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.