Sprzedam działkę - Tworóg,
CENA OFERTY - 580 000 zł
Cena za m² - 81,31 zł

W tym składniki majątku:

ogrodzeni
Sprzedam Działkę
gmina Tworóg
powiat tarnogórski
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 133 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo centrotwórcze i usługowe

Obiekty inżynierii

Ogrodzenie Materiał: inne
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Oferujemy na sprzedaż działkę usługową, z przeznaczeniem zabudowy do handlu i usług wraz z budynkami magazynowo usługowymi w miejscowości Tworóg. Łączna powierzchnia terenu usługowego to 7133 m2. Nieruchomość położona bardzo blisko drogi krajowej nr 11 komunikującej Lubliniec z Tarnowskimi Górami. W skład nieruchomości wchodzą zabudowania o łącznej powierzchni użytkowej około 632,98 m2: -budynek 1- 294,5 m2, -budynek 2- 305,68 m2, -budynek magazynowy 32,8 m2. Cena ofertowa bez podatku VAT. Przeznaczenie terenu B4.4/UU opisane w Uchwale o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Tworóg: 11. 1. Plan ustala tereny zabudowy usługowej handlu i usług UU, przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowa taka jak: handel o powierzchni sprzedaży do 2000m2, usługi, gastronomia, kultura, urzędy, administracja, biura, banki, organizacje społeczne i polityczne, z dopuszczonymi przeznaczeniami, do których należą tereny o symbolach: B4.4/UU, B9.1/UU, B9.4/UU, B10.1/UU, B11.2/UU, B12.2/UU, B12.10/UU, B13/19UU, B14.1/UU, B17.22 /UU. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: a) obowiązujące parametry: - procent terenów zabudowanych: do 70%, - procent terenów biologicznie czynnych: od 10% wzwyż, - wysokość zabudowy: do III(K), do12(H); b) dachy indywidualne dostosowane do charakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej, c) lokalizacja dla nowej zabudowy, w granicach działki budowlanej, co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 50m powierzchni użytkowej podstawowej, d) uwzględnienie przy realizacji inwestycji przebiegu istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z obowiązującymi dla nich strefami technicznymi, dotyczy terenu o symbolu: B9.1/UU. 2) Zakazy: a) lokalizacji nowych garaży w odległości mniejszej niż 5,0m od linii rozgraniczającej tereny dróg publicznych, b) lokalizacji funkcji usługowych typu UT związanych z zabudową usługową transportu i komunikacji, nie dotyczy terenów o symbolach: B4.4/UU, B9.1/UU, B11.2/UU, 3) Dopuszczenia: a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UU: - lokalizacja samodzielna lub w formach zintegrowanych kilku przeznaczeń UU, - lokalizacja dopuszczonych przeznaczeń UZ i UO, MN, b) w granicach terenu o przeznaczeniu UU, w granicach każdej działki budowlanej dopuszcza się działalność gospodarczą, pod warunkiem iż: - prowadzona działalność gospodarcza nie może zawsze znacząco oraz potencjalnie mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami dróg, uzbrojeniem terenu oraz infrastruktury, c) w granicach każdego terenu UU możliwość przeznaczenia działek budowlanych wyłącznie na przeznaczenia UZ, pod warunkiem spełnienia zasad zagospodarowania zdefiniowanych dla tego przeznaczenia, d) drogi wewnętrzne KDW  31. 1. Plan ustala tereny dróg wewnętrznych KDW; przeznaczenie podstawowe drogi wewnętrzne, z dopuszczonymi przeznaczeniami, do których należą tereny o symbolach: B4.2/KDW, B7.9/KDW, B7.22/KDW, B13.7/KDW, B13.9/KDW, B13.16/KDW, B14.8/KDW, B14.12/KDW, B17.2/KDW, B17.10/KDW, B17.15/KDW, B17.19/KDW, B19.32/KDW. Zasady zagospodarowania terenów: 1) Nakazy: a) przeznaczenie podstawowe drogi wewnętrzne b) na terenach niezabudowanych dla wszystkich KDW ustala się szerokości w liniach rozgraniczających nowych dróg nie mniejszą niż 6m, jako działki wydzielone, c) na terenach zabudowanych dla wszystkich KDW linie rozgraniczające należy tyczyć w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naruszania, trwałych istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. 2) Zakazy: a) zabudowa, nie dotyczy obiektów infrastruktury drogowej i technicznej. 3) Dopuszczenia: a) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się realizację: chodników, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów przyulicznych, zieleni, elementów infrastruktury technicznej oraz innych budowli zgodnie z przepisami wymienionymi w 30 ust.6 pkt1 lit. e. b) parametry techniczne jak dla dróg publicznych dojazdowych. Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 5

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting