Sprzedam działkę - Włocławek, Zawiśle
CENA OFERTY - 110 000 zł
Cena za m² - 93,70 zł

Sprzedam Działkę
gmina Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 174 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


DZIAŁKA WŁOCŁAWEK UL. DOBRZYŃSKA Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną o powierzchni 1174 m 2 . Dostępne działki 2 i 3 od ulicy Dobrzyńskiej Nieruchomość znajduje się przy ulicy Dobrzyńskiej, po stronie miasta. Bardzo dobra lokalizacja. Dojazd drogą asfaltową. Media: prąd, woda i gaz w ulicy. Działka położona w cichej i spokojnej okolicy. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 129/XL/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2005 r Wymiary działki : Szerokość : Około 25 m Długość : Około 45 m POLECAM!!! ATRAKCYJNA CENA Zapraszam na prezentację tel. 54 426 27 24 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: agent (licencja nr: 20302) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14-MN/U, o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej . 2. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 14-MN/U: 1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) ustala się jako przeznaczenie uzupełniające: a) usługi nieuciążliwe oznaczone symbolem U; b) komunikację wewnętrzną w tym drogi wewnętrzne o szer. min. 8,0m wraz z obsługą w zakresie miejsc postojowych, garaży : min. 1 miejsce postojowe/ 1 lokal mieszkalny, min. 1 miejsce postojowe/ 50 m 2 pow. użytkowej 3) ustala się możliwość realizacji celów publicznych w zakresie infrastruktury technicznej; 4. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Dobrzyńskiej - 1-KG* oraz obowiązująca linia zabudowy od projektowanej ulicy publicznej 3-KL* i projektowanego placu publicznego 13 KS/ZP*; 2) ustala się możliwość przebudowy, nadbudowy , rozbudowy do 50 % istniejącej pow. zabudowy, adaptacji oraz remontu istniejących budynków; 3) gabaryty zabudowy: wysokość zabudowy - max 11,0 m od poziomu przyległego projektowanego terenu do kalenicy; 4) budynki gospodarcze - pow. użytkowa max 70,0 m 2 , mak. wysokość budynku - 5, 0 m od poziomu przyległego projektowanego terenu do kalenicy; 5) dachy wielospadowe, spadek dachu- min. 300+ ±100 ; w budynkach gospodarczych spadek dachu -maks. 200 ; 6) ustala się możliwość sytuowania budynków na granicy działek z wyłączeniem granicy frontowej; 7) ustala się jako orientacyjny przedstawiony w załączniku graficznym podział terenu z możliwością podziału wtórnego działek siedliskowych, min pow. działek 1000 m2 ; 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla każdej nieruchomości podlegającej zainwestowaniu- 40%. 5. Dojazd i obsługa komunikacyjna - do ulicy Dobrzyńskiej -1-KG* oraz poprzez drogi wewnętrzne do projektowanej ulicy publicznej 3-KL*. 12 6. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci, a zjazdy po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Agnieszka Nowakowska (licencja nr: 20302)
Wyświetleń: 44

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Agnieszka
Zobacz ogłoszenia użytkownika
ARKADIA NIERUCHOMOŚCI