Sprzedam lokal użytkowy - Kłodzko,
CENA OFERTY - 1 470 000 zł
Cena za m² - 1 028,50 zł

Sprzedam Lokal
gmina Kłodzko
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 23 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1429,26m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1900 - 1939
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~przygotowuje do sprzedaży w drodze przetargowej n/w prawa do nieruchomości:~~1)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr ew. 5/1, AM-3, obręb 0010, Centrum ~o powierzchni wynoszącej 280 m² wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni netto wynoszącej 1 429,26 m², dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00040314/5~2) oraz najmu zwrotnego powierzchni na łączny okres 60 miesięcy polegającego na:~ a) najmie części powierzchni budynku przywołanego w pkt.1 zlokalizowanej na parterze, pierwszym piętrze oraz piwnicy o powierzchni około 598,84m² w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości,~ b) najmie powierzchni użytkowej około 370,30 m2 znajdującej się na parterze oraz pierwszym piętrze nieruchomości na okres 48 miesięcy po przeprowadzeniu modernizacji powierzchni przez nabywcę.~ Szczegółowe dane dotyczące czynszu najmu podane zostaną w warunkach przetargu~ ~3) Cena orientacyjna zbycia Nieruchomości opisanej w pkt 1 została wyznaczona na poziomie 1 470 000 zł netto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~~Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 357 50 60, w godzinach 9.00-15.00.~~dział w postępowaniu sprzedażowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~~Liczba pomieszczeń: 30
Wyświetleń: 481629

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA