Sprzedam lokal użytkowy - Pszczyna,
CENA OFERTY - 1 900 000 zł
Cena za m² - 1 543,31 zł

Sprzedam Lokal
gmina Pszczyna
powiat pszczyński
woj. śląskie
Dodano 24 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1231,12m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~~przygotowuje do przetargu nieruchomość zabudowaną położoną w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 7.~Przedmiotem zbycia będzie prawo do nieruchomości zabudowanej składającej się z:~1) prawa własności działki o numerze ewidencyjnym 2163/20 AM-7, obręb 0001 Pszczyna, o powierzchni 2 693,00 m2 oraz prawo własności budynku składającego się według ewidencji budynków z czterech budynków stanowiących jedną funkcjonalną całość, o powierzchni netto 1 231,12 m2.~~Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KA1P/00031124/8.~~Przewidywana cena zbycia wynosi 1 900 000 zł netto.~ ~Informacje dodatkowe: ~1) Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży z najmem zwrotnym części powierzchni dla potrzeb Banku.~2) Dla nieruchomości zawarta jest z podmiotem zewnętrznym umowa o korzystanie z części nieruchomości- w celu poprowadzenia kabla światłowodowego.~3) Na działce zlokalizowana jest wolnostojąca stacja transformatorowa będąca własnością zakładu energetycznego.~4) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B.6U, co stanowi tereny zabudowy usługowej.~5) Powierzchnia budynku została podana na podstawie posiadanej przez Bank inwentaryzacji z dnia 29.12.2015 r.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.~~Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Warunki przetargu oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.~~Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.~~Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.~
Wyświetleń: 6903

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA