Sprzedam lokal użytkowy - Włocławek,
CENA OFERTY - 5 800 000 zł
Cena za m² - 1 165,13 zł

Sprzedam Lokal
gmina Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 4978,00m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Rok budowy 1990 - 1999
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Powszechna Kasa Oszczędności~Bank Polski Spółka Akcyjna~z siedzibą w Warszawie, ~ul. Puławska 15, ~02-515 Warszawa~~PRZYGOTOWUJE DO SPRZEDAŻY PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAKU PRZY UL. OKRZEI 64~~Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 64 i ul. Kościuszki 30, stanowiącej działki ewidencyjne nr 21/18, 22/1, 27/1 (obręb Włocławek KM 43), o łącznej powierzchni 0,3505 ha, wraz z prawem odrębnej własności posadowionego na tej nieruchomości budynku biurowego (rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych), oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 046401_1.04320.21/4.1_BUD, o powierzchni użytkowej wynoszącej 4 978,25 m2, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034567/4. W dalszej części niniejszych Warunków powyższa nieruchomość gruntowa i budynek zwane będą łącznie „Nieruchomością”.~~Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 5 800 000 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych) netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu przetargu.~~Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:~a) telefonicznie - u Pana Włodzimierza Gizińskiego pod numerem telefonu 724 132 478;~b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl lub wlodzimierz.gizinski@pkobp.pl. ~~Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.~~Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).~~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl, pod nazwą: „Włocławek ul. Okrzei 64” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".~
Wyświetleń: 38

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA