Sprzedam lokal użytkowy - Zgorzelec,
CENA OFERTY - 1 500 000 zł
Cena za m² - 1 304,76 zł

Sprzedam Lokal
gmina Zgorzelec
powiat zgorzelecki
woj. dolnośląskie
Dodano 12 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Inny
Powierzchnia całkowita 1149,64m2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA~ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa~Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości~ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa~~przygotowuje do przetargu nieruchomość zabudowaną położoną w Zgorzelcu przy ul. Piłsudskiego 2, ~na którą składa się:~1) prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 12; AM-1, obręb 0007 o powierzchni 252 m2 ~2) prawo własności pięciokondygnacyjnego budynku podpiwniczonego o powierzchni netto 1149,64 m2~Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr JG1Z/00011467/2~~Przewidywana cena wywoławcza wynosi 1 500 000 zł netto~~ Informacje dodatkowe: ~1) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C8.MW-U co stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi komercyjne w ramach przeznaczenia podstawowego a także pod obiekty małej architektury, wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze, zieleń urządzoną w ramach przeznaczenia uzupełniającego.~2) Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków; przedmiotowa działka położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej A.~3) Klimatyzatory zewnętrzne, które przytwierdzone są na elewacji budynku- od strony podwórka (wnętrza międzyblokowego) wychodzą poza granice działki na sąsiadująca działkę nr 21/18.~4) Budowla tj. pochylnia dla niepełnosprawnych wraz ze schodami wychodzą poza granice działki Banku. Bank posiada zgodę na zajęcie pasa drogowego- Decyzja Burmistrza Miasta: WIŚM.7230.2.26.2020 z dnia 14.12.2020 roku, termin obowiązywania do 31.12.2021 roku.~5) Dojazd od strony podwórza do budynku odbywa się poprzez działki ewidencyjne nr 21/18, 39/1, 39/2, 42/4 należące do podmiotów trzecich.~~Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 723 725 134 w godzinach 9.00-15.00.~~Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Warunki sprzedaży oraz cena wywoławcza zostaną podane na etapie postępowania przetargowego.~~Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.~Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.~Udział w procesie sprzedaży wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ~Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.~W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.~~Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.~
Wyświetleń: 4614268

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Marcin
Zobacz ogłoszenia użytkownika
PKO Bank Polski SA