Sprzedam mieszkanie - BOBOLICE
CENA OFERTY - 90 000 zł
Cena za m² - 1 598,58 zł

Sprzedam Lokal
gmina Ząbkowice Śląskie
powiat ząbkowicki
woj. dolnośląskie
Dodano 29 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 2
Powierzchnia całkowita 56,30m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2020 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej - lokalu nr 9 położonej w budynku mieszkalnym w miejscowości Bobolice nr 29D, na działce oznaczonej nr 51/26 (AM-1) o pow. 1632 m 2, obręb 0001 Bobolice, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/45142/5 będącej własnością dłużniczki. Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt: Komornik Sądowy Mariusz Teodor Wesołowski tel: 74 8161 605 kancelaria@komornik-wesolowski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.