Sprzedam mieszkanie - LUBLIN
CENA OFERTY - 248 000 zł
Cena za m² - 5 265,39 zł

Sprzedam Lokal
gmina Lublin
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 47,10m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rodzaj zabudowy blok
Rynek wtórny
Rok budowy 2005 - 2009
Liczba kondygnacji 4
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk Agnieszki Kędzierskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1121/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej nr 39, położonej w przy ul. Agatowej 11 w Lublinie, obręb 0027 - Rury Bonifraterskie, o powierzchni 47,1 m2, objętej księgą wieczystą KW nr LU1I/00258053/7, wraz z udziałem 5012/654572 w części wspólnej budynku oraz prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą KW LU1I/00226258/1. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Agnieszki Kędzierskiej: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Agnieszki Kędzierskiej w upadłości, nr 46 1090 1014 0000 0001 4307 1680, do dnia 10 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Kontakt: tel: 601246489 alicjahnatkowska@gmail.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 22

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.