Sprzedam mieszkanie - ŚRODA ŚLĄSKA
CENA OFERTY - 34 750 zł
Cena za m² - 762,06 zł

Sprzedam Lokal
gmina Środa Śląska
powiat średzki
woj. dolnośląskie
Dodano 20 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 4
Powierzchnia całkowita 45,60m2
Liczba pokoi 2

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SOŁTYS – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁ 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ 4/17 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Zofii Sołtys, sygn. akt VIII GUp 74/16, sprzeda w postępowaniu upadłościowym z wolnej ręki, w konkursie ofert pisemnych z możliwą licytacją ustną, udział w 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kolejowej 4/17 w Środzie Śląskiej o pow. 45,60 m2, KW nr WR1S/00020984/4, za cenę nie niższą niż 1/2 wartości oszacowania udziału tj. nie niższą niż 34 750,00 zł (trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100). Regulamin sprzedaży, określający tryb, warunki konkursu, warunki sprzedaży oraz terminy, jak również operat szacunkowy, są do wglądu w biurze Syndyka: 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218, tel. 607 080 781. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie www.ardobiejewska.pl. Uczestnik nie może powoływać się na brak zapoznania się z Regulaminem sprzedaży. Oferty pisemne w zamkniętych, zaklejonych kopertach, zgodne z warunkami Regulaminu należy składać osobiście lub pocztą do dnia 07.10.2020r. na adres biura syndyka z dopiskiem „Oferta konkursowa, sygn. akt VIII GUp 74/16”. Wadium w wysokości 6 950,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) należy wpłacać zgodnie z Regulaminem, w terminie do dnia 06.10.2020r. na rachunek masy upadłości 19 1090 2444 0000 0001 0803 3436. Otwarcie i rozpatrzenie ofert pisemnych nastąpi w dniu 08.10.2020r. o godz. 12 w biurze syndyka przy Al. Wiśniowej 36A, pok. 218. Kontakt: Syndyk Ewelina Kusak-Kopeć tel: 607 080 781 m.biurosyndyka@gmail.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.