Sprzedam mieszkanie - WROCŁAW
CENA OFERTY - 267 700 zł
Cena za m² - 6 850,05 zł

Sprzedam Lokal
gmina Wrocław
woj. dolnośląskie
Dodano 14 dni temu
Sprzedam lokal - rodzaj ogłoszenia

Lokal

Sposób optymalnego wykorzystania Mieszkalny
Kondygnacja 1
Powierzchnia całkowita 39,08m2
Liczba pokoi 1

Budynek i otoczenie

Rynek wtórny
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ – SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 POŁOŻONEGO PRZY UL. SEMAFOROWEJ 53 WE WROCŁAWIU WRAZ Z UDZIAŁEM 3908/234552 W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 208/17 oraz sygn. akt VIII GUp 294/19, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości lokalowej – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Semaforowej 53 we Wrocławiu wraz z udziałem 3908/234552 w nieruchomości wspólnej, dla które prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00104925/9 gdzie budynek ten jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00262868/6. - za łączną cenę minimalną 267.700 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100) Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), składać należy w terminie do 29.09.2020 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 29.09.2020 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. Kontakt: Magdalena Czyszczoń tel: 501 443 555 kancelaria@kancelariaczyszczon.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 1

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.