Wymarzone miejsce na dom obok Gdańska
CENA OFERTY - 125 000 zł
Cena za m² - 88,34 zł

Sprzedam Działkę
gmina Gdańsk
woj. pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 415 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Własność własność
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - grunt
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


CENA OBEJMUJE DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ NR 614/6 w WIŚLINCE na granicy Gdańska (blisko mostu na Sobieszewo) oraz udziały w dwóch sąsiednich działkach z przeznaczeniem na drogi. Na sprzedaż jest 6 działek budowlanych o powierzchniach od 1415 do 2042 m/2. Nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji- Wiślince, położona ok 2 km od morza (tuż przy Wyspie Sobieszewskiej) i 12 km od centrum Gdańska Miejscowość ta wciąż zyskuje na popularności, o czym świadczy także to, że Wiślinka została wybrana przez znanego dewelopera Dekpol, na lokalizację jego dużej i prestiżowej inwestycji "Sol Marina" (zlokalizowana będzie w odległości zaledwie 800 m od oferowanych tutaj działek). W Wiślince jest także szkoła i przedszkole oraz liczne sklepy i punkty usługowe. Przystanek autobusowy komunikacji gdańskiej znajdziemy w odległości 800 m od nieruchomości, dogodne połączenie z trójmiastem zapewniają 3 linie autobusowe. Dojazd do południowej obwodnicy Gdańska (węzeł Gdańsk Wschód) zajmuje około 5 min , a do Starówki około 15 min, w czasie szczytu około 35 min. W sezonie letnim można także skorzystać z tramwaju wodnego. A na Wyspą Sobieszowską bezproblemowo dostaniemy się otwartym pod koniec 2018 roku mostem, oddalonym zaledwie 1000 m od nieruchomości. Ponadto lokalizacja działek zapewnia szybki dojazd zarówno do Gdańska jak i Pruszcza Gdańskiego, blisko również do trasy S7 dzięki której łatwo dostaniemy się do Obwodnicy Trójmiasta. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość zlokalizowana 50 m od drogi asfaltowej. Prąd, woda, gaz i kanaliza w bliskiej okolicy. Spis wszystkich dostępnych działek: Nr działki __ Powierzchnia __ Cena (brutto) __ Zł/m2 614/1 _____ 1415 m2 _____ 125 000 zł ____ 88,34 zł < REZERWACJA > 614/2 _____ 1500 m2 _____ 145 000 zł ____ 96,67 zł 614/3 _____ 2043 m2 _____ 180 000 zł ____ 88,11 zł 614/4 _____ 1916 m2 _____ 170 000 zł ____ 88,73 zł 614/5 _____ 1500 m2 _____ 145 000 zł ____ 96,67 zł 614/6 _____ 1415 m2 _____ 125 000 zł ____ 88,34 zł W aktualnie obowiązującym PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, działki te oznaczono symbolem MN5 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), który opisano w następujący sposób: "§ 31. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem MN5 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Ustalenia podstawowe: 1) funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenach niezainwestowanych, 2) dopuszcza się w budynku jednorodzinnym usługi turystyczne w formie pokoi gościnnych, w ilości maksymalnie 4 pokoje o powierzchni całkowitej do 100 m2, 3) dopuszcza się usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i inne usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku, 4) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych, 5) adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej modernizacji na warunkach określonych w ust. 3, 6) adaptuje się istniejące podziały geodezyjne powstałe w wyniku decyzji administracyjnych, dokonane przed wejściem w życie niniejszego planu. 3. Zasady realizacji zabudowy: 1) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek – 1200 m2 dla terenów o średniej rzędnej powyżej 0,0 m n.p.m., 1500 m2 dla terenów o średniej rzędnej poniżej 0,0 m n.p.m.; nie dotyczy działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg oraz działek wydzielanych na poprawę sposobu zagospodarowania działek sąsiednich, 2) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek: 30,0 m dla terenów o średniej rzędnej powyżej 0,0 m n.p.m.; 35,0 m dla terenów o średniej rzędnej poniżej 0,0 m n.p.m., 3) nieprzekraczalne linie zabudowy: 10,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej KDZ i dróg lokalnych KDL; 6,0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg; 5,0 m od rowów i kanałów melioracyjnych; 50,0m od stopy wału przeciwpowodziowego, z uwzględnieniem § 13 ust. 8 oraz § 21 ust. 6 i 7. 4) wielkość powierzchni zabudowy działki: maksimum 30%, 5) minimum powierzchni biologicznie czynnej: 50%, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3398 6) wysokość budynków głównych: 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, maksimum 11,0 m do kalenicy, 7) wysokość budynków pomocniczych: maksimum 6,0 m, 8) dachy budynków głównych: symetryczne, dwuspadowe, nachylenie połaci 30º - 45º, kalenica główna równoległa do frontu działki, 9) dachy budynków pomocniczych: dwuspadowe, symetryczne, nachylenie połaci 12º - 40º, 10) pokrycie dachów dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w matowych odcieniach czerwieni, brązów lub szarości, 11) dopuszcza się realizację wystawek dachowych oraz ścinek kolankowych o wysokości maksimum 1,2 m, 12) rzędna posadzki parteru: minimum 2,5 m n.p.m. z obowiązkiem podniesienia terenu wokół budynku do rzędnej minimum 1,25 m n.p.m., 13) ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe i warunki gruntowo-wodne, zabrania się wykonywania piwnic. 4. Ochrona i kształtowanie środowiska: 1) na terenie nie utworzono szczególnych form ochrony na podstawie przepisów o ochronie przyrody, 2) tereny znajdują się w obszarze potencjalnie zagrożonym powodzią nadzwyczajną; obowiązują ustalenia § 13 ust. 7. 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego: 1) tereny nie są objęte prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej." Doskonałe miejsce na inwestycję, jak i wybudowanie wymarzonego domu! _________________________________________ KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych oraz ukrytych kosztów - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Właściciel oferty: Joanna Szarmach Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 30

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Martyna
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o.